Privacy disclaimer

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van GWA Limited. U dient zich ervan bewust te zijn dat GWA Limited niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. GWA Limited respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De laatste wijziging van deze Privacy Statement was op 19-02-2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn die worden verstrekt tijdens het gebruik van de website, bijvoorbeeld tijdens het aanmaken van een profiel of in berichten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw gebruikersnaam
 • Uw (profiel-) foto's
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Sterrenbeeld
 • Persoonlijke informatie (hobby's, interesses, familie etc.)

Doeleinden van gegevensverwerking

GWA Limited gebruikt persoonsgegevens van de gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van de site en de aangeboden diensten;
 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Het trainen van medewerkers in het beter ondersteunen van de gebruikers;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het afstemmen van content op de website en de diensten dat aansluit bij de interesses van de gebruiker om betere persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen;
 • Het beantwoorden van vragen, het oplossen van storingen, en het geven van ondersteuning;
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;

Inhoudelijke chathistorie

GWA Limited behoud zich het recht om chathistorie bewaren de gebruikers die gebruik maken van de website van GWA Limited. De chathistorie wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld en zodanig opgeslagen op een beveiligde omgeving. Voorgenoemde informatie wordt alleen ingezet ter verbetering van de dienstverlening aan betreffende gebruiker of verbetering in algemene zin die van toepassing zijn voor haar website. Indien de informatie ingezet wordt ter verbetering van de dienstverlening in algemene zin is deze volledig geanonimiseerd en in geen geval herleidbaar naar een unieke gebruiker. Uw privacy word met de grootste zorgen behandeld.

Bezoekgegevens website

GWA Limited gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de gebruikers van de website zelf aan GWA Limited ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype; IP-adres en naam- en adresgegevens) onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren; door zich op de website te registreren of door zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Alles communicatie met de sites van GWA Limited gebeurt doormiddel van beveiligde verbindingen. E-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens en AVG

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van GWA Limited. GWA Limited houdt zich bij het gebruik van de persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en doet er alles aan om communicatie met haar website via een beveiligde verbinding te laten verlopen. GWA Limited zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking (datalekken en cyberaanvallen). GWA Limited verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken. Het team van mediumastro.be werkt 24/7 aan de veiligheid van uw gegevens en de betrouwbaar van onze diensten. Uw gegevens bij GWA Limited zijn ten alle tijden versleuteld afgeschermd en veilig opgeslagen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van GWA Limited of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. GWA Limited gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. GWA Limited heeft hier geen invloed op.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Recht op inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Op verzoek van de gebruikers van onze website kunnen wij inzage verlenen over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt en online worden opgeslagen. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. U kunt ons ook altijd uw account laten verwijderen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd met ons in contact komen. Mocht dit overleg niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. U kunt GWA Limited te allen tijde bereiken voor vragen over het gebruik of de opslag van persoonsgegevens, via: lisa@mediumastro.be.